www.littlestars.pl

 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

 

 

  1. pl

 "Little Stars"   

    NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

 

 

 

               

                urodziny

 

Urodziny dziecka to szczególny dzień dla dziecka. Świętowanie urodzin wśród kolegów i koleżanek to wielka radość i niezapomniane chwile.

W dniu urodzin dziecko przeżywa niepowtarzalną wyprawę do wybranej krainy zabaw. Tort i upominek dla solenizanta rodzice zapewniają we własnym zakresie. 

 

 

 

 

              PRZEDSZKOLE 

 

Przedszkole to forma opieki nad dziećmi. W ramach czesnego gwarantujemy dzieciom realizacje podstawy programowej poprzez program dydaktyczny oparty na licznych zajęciach. Zajęcia opierają się na edukacji poprzez zabawę przeplatając materiał z różnych zagadnień dostosowują do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Meble białe na wysokość i wzrok dzieci z nieprzeładowaną ilością zabawek drewnianych i innych. 

Stoliki i krzesła ergonomiczne, rosną razem z dziećmi, certyfikowane, posiadają specjalne atesty.   

Toalety dla dzieci są specjalnie dostosowane do wzrostu, wysokości i wieku dzieci, przez co dzieci w trakcie dnia nie korzystają z nakładek i nocników. 

W toalecie znajdują się kabiny zachowując komfort i intymność między chłopcami a dziewczynkami.   

W trakcie pandemii dzieci korzystają z jednorazowych ręczników, nie korzystają z mycia zębów, często myją ręce.

 

Przedszkole to placówka która została stworzona z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku, z miesięczną przerwą wakacyjną w sierpniuPrzerwa wakacyjna jest ustalana przez dyrektora przedszkola i podawana do wiadomości rodziców przed zakończeniem roku.

Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy przedszkola podawane będą do wiadomości rodziców. Ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców od opłaty czesnego za cały miesiąc.

Przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci. Poprzez codzienną opiekę i prowadzone zajęcia wpływamy na ich rozwój przygotowując do podjęcia nauki w szkole. Ważne dla nas jest indywidualne poznanie potrzeb, zdolności, możliwości i umiejętności każdego z nich. 

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka  w którym będzie się rozwijać poprzez naukę i zabawę.

 

Stawiamy na rozwój świadomości i wrażliwości międzykulturowej, poszerzamy wiedzę o innych krajach i przygotowujemy dzieci do życia         w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie posługując się wieloma językami. 

 

                adaptacja

 

Celem adaptacji jest ułatwienie dziecku wejścia w świat grupy rówieśniczej poprzez pokazanie ile radości daje wspólna zabawa z dziećmi i personelem. Dzięki krótkim rozłąkom z rodzicem dziecko uczy się samodzielności, która jest niezwykle ważna w podjęciu edukacji przedszkolnej. Program zajęć jest wypełniony wieloma aktywnościami wpływającymi na wszechstronny rozwój dziecka. Adaptacja odbywa się bez udziału rodziców, stopniowo, małymi kroczkami. 

 

Co zyska wasze dziecko?

  • Możliwość zabawy i nauki w specjalnie zaaranżowanej do tego przestrzeni, która powstała z myślą o jego potrzebach i zainteresowaniach.
  • Spędzi czas z rówieśnikami , nawiąże pierwsze więzi społeczne, pozna zasady funkcjonowania w grupie.
  • Zdobędzie wiele nowych doświadczeń.
  • Usamodzielni się, co pozytywnie wpłynie na jego wszechstronny rozwój.

PRZEDSZKOLE

      

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 - 8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne,swobodne,indywidualne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. 

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9.00 - 9.30 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 - 10.00 Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

10.00 - 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe, plastyczne i twórcze.

11.00 - 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym . Wychodzenie na spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia przyrodniczego. Obserwacje przyrodnicze.

12.00 - 12.30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, opiekuńcze .

12.30 – 13.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole.

13.00 - 14.00 Relaksacja poobiednia. Czytanie bajek, opowiadań, słuchanie muzyki relaksacyjnej . Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

14.00 - 14.30 Przygotowania do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

14.30 - 15.00 Podwieczorek.

15.00 - 17.00 Gry i zabawy inspirowane przez dzieci. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

*Plan dnia jest orientacyjny, rzeczywisty przebieg poszczególnych czynności i zajęć może ulec zmianie przez dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieci, systemu pracy oraz porządku dnia. 

**Dzieci wychodzące do domu przed godziną 12.30 i 14.30 prosimy o odbieranie przed rozpoczęciem posiłków.

 

 

 

OFERTA